4-İzmir Demokrasi Üniversitesi
5-İzmir Ekonomi Üniversitesi
6-İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
7-İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
8-Eskişehir OsmanGazi Üni